Terapie

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami

Naszą propozycję kierujemy do rodziców, którzy chcieliby zapewnić dzieciom możliwość indywidualnej pracy z doświadczonym pedagogiem, terapeutą zajęciowym, logopedą. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w pokonywaniu jego słabości oraz rozwijanie naturalnych zdolności i talentów dziecka. Zajęcia mają zawsze formę zabawy, odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

TERAPIA DLA DZIECI

 

 • z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością, nadruchliwością, podwyższonym poziomem leku, niepokoju;
 • nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym;
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego, trudnościami z utrzymaniem równowagi i koordynacji ruchowej;
 • mającymi trudności w nauce ( rysowanie, pisanie, zapamiętywanie liter, czytanie, dzieci z grupy ryzyka dysleksji/dysgrafii);
 • z trudnościami w zapamiętaniu treści oraz tekstów;
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce (min. dysleksja, dysgrafia, dysortografia;
 • z nadwrażliwością/podwrażliowością dotykową;
 • z ADHD, cechami autyzmu, dysfunkcjami rozwojowymi;
 • z opóźnionym rozwojem mowy lub z trudnymi do wyćwiczenia wadami wymowy


KONSULTACJA 80 ZŁ

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 280 ZŁ (dwa spotkania z dzieckiem + trzecie spotkanie z rodzicem bądź opiekunem - omówienie wyników diagnozy, przekazanie pisemnej diagnozy).

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 75 ZŁ

 

 

 

 

Metoda Johansena Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IAS)

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona nasłuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej, testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych oraz test na lateralizację.Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Metoda stosowana jest w terapii:

 • małymi dziećmi ( od 3 - 4 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Terapia słuchowa poprawia przetwarzanie słuchowe, ale również usprawnia inne obszary funkcjonowania dziecka takie jak:

 • Czytanie
 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępykontrolowane są co 4-10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9 – 10 miesięc oraz około 4 -5 płyt.

KONSULTACJA - 80 ZŁ.

DIAGNOZA WSTĘPNA - 250 ZŁ.

DIAGNOZA KONTROLNA - 150 ZŁ.

 

Zajęcia prowadzi  mgr Dorota Kalbarczyk

 

 1. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ

Koncentrują się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach. Zajęcia planowane są na podstawie diagnozy, która określa objawy i przyczyny trudności dziecka. Na podstawie tych informacji sporządzany jest ramowy indywidualny plan pracy z dzieckiem.

Cele zajeć: rozwój emocjonalno-społeczny, usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, wielozmysłowe poznanie otoczenia, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie mowy.

Podczas terapii będą wykorzystane następujące metody i techniki terapeutyczne: - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; - Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn; -Metoda Dennisona; - Terapia zabawą.

60 zł za 1 h

 

 1. TERAPIA I TRENING WIDZENIA

Zajęcia dla wszystkich dzieci mających problemy ze wzrokiem, np.: zez, oczopląs, nadmierna męczliwość, noszących okulary, oraz chcących nauczyć się jak najlepiej wykorzystać wzrok do nauki i zabawy.

Cele zajęć: rozwijanie wyższych sprawności wzrokowych, takich jak: dobieranie obiektów do obiektów, identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obrazków do obiektów według określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach, interpretacja historyjek obrazkowych, składania obrazka z części, dopełnianie wzrokowe, rozpoznawanie, różnicowanie i nazywanie kształtów przestrzennych.

60 zł za 1 h

 

 1. ZAJĘCIA DLA DZIECI LEWORĘCZNYCH

Dziecko leworęczne potrzebuje dużego wsparcia, szczególnie w zakresie przygotowania do nauki pisania z oraz sprawności motorycznej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program opracowany przez M. Bogdanowicz i M. Różyńską "Lewa ręka rysuje i pisze".

60 zł za 1 h

 

 1. WSPIERANIE ROZWOJU 5, 6, 7 LATKÓW

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich 5 latków przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole, 6, 7 latków z klasy I i ich rodziców. Przygotują Twoje dziecko do szkoły i sprawią, że na pytanie: "czy Twój przedszkolak jest gotowy do nauki w szkole?" odpowiesz: ZDECYDOWANIE TAK!

Dla 5 latków:

- konsultacja z rodzicami i dzieckiem;

- badanie specjalistycznym testem psychologicznym pozwalającym określić stopień przygotowania dziecka do nauki szkolnej;

- określenie społecznego, psychicznego i emocjonalnego rozwoju, przygotowanie i realizacja odpowiednich scenariuszy do pracy z dzieckiem w celu zminimalizowania braków w wyzej wymienionych sferach.

Dla 6 i 7 latków:

- zajęcia wspierajace rozwój prowadzone w oparciu o sprawdzone metody, bo nauka może byc dobrą zabawą!

ZAJĘCIA 60 zł za 1h.

 1. LOGOPEDA - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

KONSULTACJA 80 zł

DIAGNOZA 3x45 min. 200 zł

Diagnoza logopedyczna obejmuje badanie sprawności ruchowej narządów artykulacyjnych, sprawdzenie słuchu fonematycznego, poprawności fonicznej głosek i prawidłowości użycia form gramatycznych w zdaniach.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 45 MIN. 60 zł
W ramach terapii logopedycznej ćwiczymy wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej oraz rozwijamy ogólną sprawność językową.

Copyright ©2016 DZIECIARNIA, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem